Оголошення

  1. В період з 10.02 до 23.02 ПЕРЕДМОДУЛЬНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ та МОДУЛЬНІ ЗАНЯТТЯ проводяться лише в ОН-ЛАЙН форматі для студентів всіх спеціальностей та факультетів та мов викладання.
  2. Проведення самопідготовки до практичних занять на кафедрі для студентів з 10.02 по 23.02 відмінено.
  3. Всю детальну інформацію щодо проведення пар уточнюйте у своїх викладачів.

ATTENTION!

  1. PRE-MODULE TEST CONTROL and MODULE CLASSES are helding only ONLINE for students of all specialties and faculties.
  2. Self-prepairing of students for practical classes at the department is cancelled from 10.02 to 23.02.
  3. Contact with your teachers for more detailed information about classes.

Оголошення

До відома студентів І курсу стоматологічного факультету!

Відповідно до наказу по ВНМУ ім. М.І. Пирогова №3 від 26.01.2021 навчання студентів на кафедрі анатомії людини буде здійснюватися за комбінованою (аудиторно-дистанційною) формою навчання.

Аудиторні та дистанційні заняття для студентів будуть чергуватися між собою. Студенти 41-45 групи розпочинають з аудиторних занять на кафедрі, а  39,40,48 – з дистанційних занять в командах Microsoft Teams.

Attention to  the first-year students of stomatological faculty!

According to the order on VNMU M.I. Pirogov №3 from 26.01.2021of  February 1, 2021 students begin studying at the Department of Human Anatomy by combined (auditory-remote) form of education.

Auditory and remote studying alternate. Students of 41-45 groups start with auditory classes at the department, and 39,40,48 – remotely in Microsoft Teams.

Оголошення

Самостійна підготовка студентів до практичних занять в секційних залах кафедри відбуватиметься відповідно до графіку

Self-prepairing of students for practical classes in the section rooms of the department took place according to the schedule:

Понеділок (Monday) з 17.15 до 18.15 – 16, 17, 18, 19, 20, 95, 31;  з 18.30 до 19.30 – 89, 90, 91, 92, 93, 94

Вівторок (Tuesday) з 17.15 до 18.15 – 1, 2, 3, 4, 5, 13; з 18.30 до 19.30 – 14, 15, 61, 62, 63, 64, 65

Середа (Wednesday) з 17.15 до 18.15 – 81, 82, 83, 84, 85, 6;  з 18.30 до 19.30 – 7, 8, 9, 10, 11, 12

Четвер (Thursday) з 17.15 до 18.15 –86, 87, 88, 89, 90, 91; з 18.30 до 19.30 –  92, 93, 94, 41, 42, 43

П’ятниця (Friday) з 17.15 до 18.15 –  31, 39, 40, 44, 45, 48; з 18.30 до 19.30 – 16, 17, 18, 19, 20, 95

Субота (Saturday) з 09.00 до 10.00 –1, 2, 3, 4, 5, 6;  з 10.15 до 11.15 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; з 11.30 до 12.30 13,  14, 15, 81, 82, 83; з 12.45 до 13.45 – 84, 85, 86, 87, 88, 39, 40; з 14.00 до 15.00 – 41, 42, 43, 44, 45, 48

Оголошення

До відома студентів І курсу!

Відповідно до наказу по ВНМУ ім. М.І. Пирогова №3 від 26.01.2021 року з 1 лютого 2021 року навчання студентів на кафедрі анатомії людини буде здійснюватися починаючи з першого тижня розкладу за комбінованою (аудиторно-дистанційною) формою навчання.


Аудиторні та дистанційні заняття для студентів будуть чергуватися між собою. А-підгрупи розпочинають з аудиторних занять на кафедрі, а Б-підгрупи з дистанційних занять в командах Microsoft Teams.

Attention to  the first-year students!

According to the order on VNMU M.I. Pirogov №3 from 26.01.2021of  February 1, 2021 students begin studying at the Department of Human Anatomy from the first week of the schedule by combined (auditory-remote) form of studying.

Auditory and remote studying for students alternate: A-subgroups start with auditory classes at the department, and B-subgroups with remote studying in Microsoft Teams.

Оголошення

На засіданні співробітників кафедри анатомії людини 29 грудня 2020 року було прийнято рішення стосовно Порядку проведення іспиту з анатомії людини

At the meeting of the staff of the Department of Human Anatomy on December 29, 2020, a resolution was made regarding the Procedure of Final Exam of Human Anatomy

Оголошення

З 09.10.2020 року по 15.11.2020 року студенти 1-3 курсу переходять на дистанційне навчання відповідно до наказу ректора ВНМУ ім. М.І.Пирогова № 563 від 08.10.2020 року.

Оголошення

До уваги студентів!

З 06.10.2020 року та протягом наступних двох тижнів практичні, підсумкові заняття, консультації та відпрацювання для студентів проводитимуться відповідно до розкладу занять та графіку консультацій та відпрацювань пропущених занять дистанційно в програмі Microsoft Teams!