Архів 19.08.2021

Оголошення

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ  ІІ КУРСУ!

Відпрацювання академічної заборгованості з «Анатомії людини» за попередні семестри відбудеться в період з 25 по 31 серпня 2021 року (за виключенням 29.08.2021) з 10.00 до 13.00 :

аудиторно на кафедрі відпрацювання практичних занять  ст. викладачам   Кондору Ю.Ю., Залевському Л.Л.,   

підсумкових занять – проф. Тихолазу В.О.

он-лайн відпрацювання практичних та підсумкових занять -в програмі MICROSOFT TEAMS своїм викладачам у вище вказаний час

ATTENTION TO THE  SECOND-YEAR STUDENTS!

Rework of practical classes of “Human Anatomy” for previous semesters will take place in the period from 25 to 31 August 2021 (except 29.08.2021) from 10:00 to 13:00:

offline at the Human anatomy  department  to s.l. Kondor Yu.Yu., 

s.l. Zalevsky L.L.,

modules – prof. Tykholaz V.O.

remotely practical and final classes – in  MICROSOFT TEAMS  to  your teachers at the above time