Архів 31.03.2021

Оголошення

До уваги студентів медичних факультетів №1,2!

На кафедрі анатомії людини студенти можуть обрати для вивчення наступні вибіркові дисципліни:


Ембріологія людини
Вікова анатомія
Променева анатомія

З презентацією кожної із запропонованих дисциплін Ви можете ознойомитись натиснувши на її назву у вижевказаному переліку.

Оголошення

Оголошення!

Згідно наказу №16 від 26.03.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова у студентів всіх факультетів продовжується дистанційна форма навчання до 30 квітня 2021 року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №16 from 26.03.2021  all classes  will take place remotely till 30.04.21!