Архів 26.02.2021

Оголошення

Оголошення!

Згідно наказу №10 від 24.02.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова студенти всіх факультетів  переходять на дистанційну форму навчання до 31 березня 2021року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №10 from 24.02.2021  all classes  will take place remotely till 31.03.21!

Оголошення

Згідно наказу №6 від 12.02.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова студенти 1-3 курсів всіх факультетів переходять на дистанційну форму навчання з 15 лютого 2021 року до 1 березня 2021року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №6 from 12.02.2021 all classes will take place remotely from 15.02.21 till 1.03.21!

Оголошення

  1. В період з 10.02 до 23.02 ПЕРЕДМОДУЛЬНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ та МОДУЛЬНІ ЗАНЯТТЯ проводяться лише в ОН-ЛАЙН форматі для студентів всіх спеціальностей та факультетів та мов викладання.
  2. Проведення самопідготовки до практичних занять на кафедрі для студентів з 10.02 по 23.02 відмінено.
  3. Всю детальну інформацію щодо проведення пар уточнюйте у своїх викладачів.

ATTENTION!

  1. PRE-MODULE TEST CONTROL and MODULE CLASSES are helding only ONLINE for students of all specialties and faculties.
  2. Self-prepairing of students for practical classes at the department is cancelled from 10.02 to 23.02.
  3. Contact with your teachers for more detailed information about classes.

Оголошення

До відома студентів І курсу стоматологічного факультету!

Відповідно до наказу по ВНМУ ім. М.І. Пирогова №3 від 26.01.2021 навчання студентів на кафедрі анатомії людини буде здійснюватися за комбінованою (аудиторно-дистанційною) формою навчання.

Аудиторні та дистанційні заняття для студентів будуть чергуватися між собою. Студенти 41-45 групи розпочинають з аудиторних занять на кафедрі, а  39,40,48 – з дистанційних занять в командах Microsoft Teams.

Attention to  the first-year students of stomatological faculty!

According to the order on VNMU M.I. Pirogov №3 from 26.01.2021of  February 1, 2021 students begin studying at the Department of Human Anatomy by combined (auditory-remote) form of education.

Auditory and remote studying alternate. Students of 41-45 groups start with auditory classes at the department, and 39,40,48 – remotely in Microsoft Teams.