Кафедра анатомії Вінницького Національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова має давнішні традиції учбово-методичної діяльності, які постійно підтримуються і розвиваються в контексті можливостей сьогодення.

Особливості цієї діяльності є її багатовекторність напрямів, до яких відносяться постійне вдосконалення традиційних методичних розробок для студентів і викладачів, для медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською та (для іноземних громадян) російською мовами, видання учбово-методичних посібників з різних розділів анатомії людини, робота по методичному вдосконаленню читання лекцій та проведення практичних занять, комп’ютерне забезпечення навчального процесу та контролю знань (підсумкові та синтетичні заняття, заліки, іспити).

Методичні розробки складаються та вдосконалюються досвідченими викладачами кафедри та мають уніфіковану схему їх упорядкування, яка включає в себе слідуючи розділи.

 • Тема практичного заняття.
 • Мета практичного заняття.
 • Завдання на формування і перевірку початкового рівня знань та вмінь.
 • Питання, що підлягають вивченню.
 • Граф-логічна структура теми.
 • Порядок проведення практичного заняття.
 • Перелік конкретних знань та вмінь, які мають засвоїти студенти.
 • Тести самоконтролю знань та вмінь.
 • Завдання по самопідготовці.
 • Література.

Завершується кожна методична розробка датою її складання чи перегляду та підписом її автора.

Програмна специфіка диктує обов’язкове врахування для майбутніх педіатрів, стоматологів та фармацевтів. Для стоматологів методичні розробки включають особливі акценти по вивченню анатомії голови та шиї (кістки лицевого черепа, іннервація, кровопостачання та лімфовідтік від органів та м’язів голови та шиї). Враховуючи надзвичайно коротку та стислу програму для клінічних фармакологів, акцент робиться на загальноосвітній рівень вивчення анатомії людини, при тому значна кількість тем виноситься на самостійне поза аудиторне вивчення.

Гордістю роботи колективу в учбово-методичній діяльності є видання учбово-методичних посібників та рекомендацій. Ця важлива робота проводиться в двох напрямах: першим є підготовка посібників силами лише колективу кафедри, другий – в кооперації інших учбових закладів (Київський національний медичний університет, Вінницький медичний коледж).

За останній період були видані учбово-методичні посібники:

 • “Анатомія нервової системи людини” українською та російською мовами (проф. Шапаренко П.П.)
 • “Анатомія центральної нервової системи” (проф. Шапаренко П.П., проф. Роменський О.Ю.)
 • “Анатомія спиномозкових нервів” (проф. Шапаренко П.П.)
 • “Анатомія черепних нервів” (проф. Шапаренко П.П.)
 • “Анатомія в схемах. Спланхнологія” (доц. Єрмольєв В.О.)
 • “Анатомія кісток та їх з’єднань” (проф. Чорнокульський С.Т., доц. Єрмольєв В.О.)
 • “Анатомія нутрощів” (проф. Чорнокульський С.Т., доц. Єрмольєв В.О.).

Опубліковані методичні рекомендації:

 • “Мышечная система человека” (доц. Недоризанюк Е.М., доц. Коваленко В.А., доц. Смольский Л.П.)
 • “Анатомія щелепно-лицьвого відділу голови людини” (доц. Недоризанюк О.М., доц. Коваленко В.О., доц. Смольский Л.П.)
 • “Анатомія щелепно-лицьвого відділу голови людини” (доц. Недоризанюк О.М., Тарасюк В.С,)
 • “Анатомія щелепно-лицьвого відділу голови людини: кісткова система” (доц. Недоризанюк О.М., Тарасюк В.С,)

На базі трьох останніх методичних рекомендацій видано учбовий посібник: “Анатомія щелепно-лицьвого відділу голови людини” (доц. Недоризанюк О.М., Тарасюк В.С., Компанець В.С. доц. Коваленко В.О., доц. Смольский Л.П.)

Методичні рекомендації з анатомії нервової та судинної системи щелепно-лицьового відділу голови людини відзначені Дипломом ІІІ ступеня ВДНГ УРСР.

У 2001-2002 роках виданий учбово-методичний посібник в трьох томах “Анатомія людини”, яким користуються студенти університету і який став базою для видання у видавництві “Здоров’я” першого підручника з анатомії людини українською мовою.