МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №1 ТА №2

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичних факультетів № 1-2 на другий семестр 2017-2018 навчального року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичних факультетів № 1-2 (медична психологія) на другий семестр 2017-2018 навчального року

Calendar-Theme Plan of Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Medical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester I

Calendar-Theme Plan of Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Medical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester II

Calendar-Theme Plan of Practical Lessons and Lectures for 2-st Year Foreign Students of the Medical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester III

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН практических занятий и лекций по анатомии человека для студентов 1 курса медицинских факультетов № 1-2 на второй семестр 2017-2018 учебного года

Методичні розробки і тези лекцій

Матеріали для підготовки до КРОК 1:

КРОК 1(УКР). Бази 2006 – 2013

КРОК 1(УКР). База 2014

КРОК 1(УКР)

КРОК 1(АНГЛ)

КРОК 1(РУС)

МАТЕРІАЛИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ для підготовки до МЛІ «Крок 1». Периферична нервова система. Серцево-судинна система.

Topic_99

Тема №25-26. англ. тести

Тема №27-28. англ. тести

Тема 29-30. англ. тести

Тестові завдання англійською мовою для студентів з українською мовою навчання:

OSTEOSYNDESMOLOGY. MYOlOGY

SPLANCHNOLOGY

NEUROLOGY

The cardiovascular system. The peripheral nervous system.

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 1 курсу стоматологічного факультету на другий семестр 2017-2018 навчального року

Calendar-Theme Plan of the Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Pharmaceutical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester I

Calendar-Theme Plan of the Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Stomatological Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester II

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН практических занятий и лекций по анатомии человека для студентов 1 курса стоматологического факультета на второй семестр 2017-2018 учебного года

Методичні розробки і тези лекцій

Матеріали для підготовки до КРОК 1:

МАТЕРІАЛИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ для підготовки до МЛІ «Крок 1»

Орієнтовний перелік питань до модуля №1 для студентів стоматологічного факультету

Тестові завдання англійською мовою для студентів з українською мовою навчання:

OSTEOSYNDESMOLOGY. MYOlOGY

SPLANCHNOLOGY

NEUROLOGY

The cardiovascular system. The peripheral nervous system.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету на перший семестр 2017-2018 навчального року

Тести по остеології

Тести по спланхнології

Тести по ЦНС

Тести по серцево-судинній системі