Всі записи автора Тихолаз Віталій

Оголошення

До уваги студентів! Університетська олімпіада
з «Анатомії людини» відбуденься 9.03.2023 о 17.00 в музеї кафедри анатомії людини.
1 конкурс- комп’ютерне тестування (50 тесових завдань), 2 конкурс- практичні навички з вологими та сухими препаратами.

Оголошення!

В період з 26.12.2022 по 16.01.2023 відробки пропущених занять та незадовільних оцінок проводяться своїми викладачами за домовленістю зі студентами на платформі Microsoft Teams.

During 26.12.2022 -16.01.2023 all missed classes and negative grades are conducted by your teachers by prior arrangement with students in Microsoft Teams.

Оголошення

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1 ТА 2 КУРСУ!

Відпрацювання пропущених занять та «2», в тому числі модулів, на
період дистанційного навчання здійснюються по домовленості
своєму викладачеві у вільний від занять час на платформі Microsoft Teams.

Оголошення

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ  ІІ КУРСУ!

Відпрацювання академічної заборгованості з «Анатомії людини» за попередні семестри відбудеться в період з 25 по 31 серпня 2021 року (за виключенням 29.08.2021) з 10.00 до 13.00 :

аудиторно на кафедрі відпрацювання практичних занять  ст. викладачам   Кондору Ю.Ю., Залевському Л.Л.,   

підсумкових занять – проф. Тихолазу В.О.

он-лайн відпрацювання практичних та підсумкових занять -в програмі MICROSOFT TEAMS своїм викладачам у вище вказаний час

ATTENTION TO THE  SECOND-YEAR STUDENTS!

Rework of practical classes of “Human Anatomy” for previous semesters will take place in the period from 25 to 31 August 2021 (except 29.08.2021) from 10:00 to 13:00:

offline at the Human anatomy  department  to s.l. Kondor Yu.Yu., 

s.l. Zalevsky L.L.,

modules – prof. Tykholaz V.O.

remotely practical and final classes – in  MICROSOFT TEAMS  to  your teachers at the above time

Оголошення

Для аспірантів 3-го року навчання, які завершили вивчення анатомії іспит відбудеться 25 травня 2021 року о 12.00 дистанційно в програмі Google Meet за посиланням https://meet.google.com/pts-okqy-fvi!

Оголошення

До уваги студентів медичних факультетів №1,2!

На кафедрі анатомії людини студенти можуть обрати для вивчення наступні вибіркові дисципліни:


Ембріологія людини
Вікова анатомія
Променева анатомія

З презентацією кожної із запропонованих дисциплін Ви можете ознойомитись натиснувши на її назву у вижевказаному переліку.

Оголошення

Оголошення!

Згідно наказу №16 від 26.03.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова у студентів всіх факультетів продовжується дистанційна форма навчання до 30 квітня 2021 року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №16 from 26.03.2021  all classes  will take place remotely till 30.04.21!