Головна

Оголошення!

В період з 26.12.2022 по 16.01.2023 відробки пропущених занять та незадовільних оцінок проводяться своїми викладачами за домовленістю зі студентами на платформі Microsoft Teams.

During 26.12.2022 -16.01.2023 all missed classes and negative grades are conducted by your teachers by prior arrangement with students in Microsoft Teams.

Оголошення

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1 ТА 2 КУРСУ!

Відпрацювання пропущених занять та «2», в тому числі модулів, на
період дистанційного навчання здійснюються по домовленості
своєму викладачеві у вільний від занять час на платформі Microsoft Teams.

Оголошення

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ  ІІ КУРСУ!

Відпрацювання академічної заборгованості з «Анатомії людини» за попередні семестри відбудеться в період з 25 по 31 серпня 2021 року (за виключенням 29.08.2021) з 10.00 до 13.00 :

аудиторно на кафедрі відпрацювання практичних занять  ст. викладачам   Кондору Ю.Ю., Залевському Л.Л.,   

підсумкових занять – проф. Тихолазу В.О.

он-лайн відпрацювання практичних та підсумкових занять -в програмі MICROSOFT TEAMS своїм викладачам у вище вказаний час

ATTENTION TO THE  SECOND-YEAR STUDENTS!

Rework of practical classes of “Human Anatomy” for previous semesters will take place in the period from 25 to 31 August 2021 (except 29.08.2021) from 10:00 to 13:00:

offline at the Human anatomy  department  to s.l. Kondor Yu.Yu., 

s.l. Zalevsky L.L.,

modules – prof. Tykholaz V.O.

remotely practical and final classes – in  MICROSOFT TEAMS  to  your teachers at the above time

Оголошення

Для аспірантів 3-го року навчання, які завершили вивчення анатомії іспит відбудеться 25 травня 2021 року о 12.00 дистанційно в програмі Google Meet за посиланням https://meet.google.com/pts-okqy-fvi!

Оголошення

До уваги студентів медичних факультетів №1,2!

На кафедрі анатомії людини студенти можуть обрати для вивчення наступні вибіркові дисципліни:


Ембріологія людини
Вікова анатомія
Променева анатомія

З презентацією кожної із запропонованих дисциплін Ви можете ознойомитись натиснувши на її назву у вижевказаному переліку.

Оголошення

Оголошення!

Згідно наказу №16 від 26.03.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова у студентів всіх факультетів продовжується дистанційна форма навчання до 30 квітня 2021 року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №16 from 26.03.2021  all classes  will take place remotely till 30.04.21!

Оголошення

Оголошення!

Згідно наказу №10 від 24.02.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова студенти всіх факультетів  переходять на дистанційну форму навчання до 31 березня 2021року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №10 from 24.02.2021  all classes  will take place remotely till 31.03.21!

Оголошення

Згідно наказу №6 від 12.02.2021 по Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова студенти 1-3 курсів всіх факультетів переходять на дистанційну форму навчання з 15 лютого 2021 року до 1 березня 2021року!

Attention!

According to the order of VNMU M.I. Pirogov №6 from 12.02.2021 all classes will take place remotely from 15.02.21 till 1.03.21!