Оголошення

Оголошення

До відома студентів І курсу стоматологічного факультету!

Відповідно до наказу по ВНМУ ім. М.І. Пирогова №3 від 26.01.2021 навчання студентів на кафедрі анатомії людини буде здійснюватися за комбінованою (аудиторно-дистанційною) формою навчання.

Аудиторні та дистанційні заняття для студентів будуть чергуватися між собою. Студенти 41-45 групи розпочинають з аудиторних занять на кафедрі, а  39,40,48 – з дистанційних занять в командах Microsoft Teams.

Attention to  the first-year students of stomatological faculty!

According to the order on VNMU M.I. Pirogov №3 from 26.01.2021of  February 1, 2021 students begin studying at the Department of Human Anatomy by combined (auditory-remote) form of education.

Auditory and remote studying alternate. Students of 41-45 groups start with auditory classes at the department, and 39,40,48 – remotely in Microsoft Teams.

Тихолаз Віталій