Матеріали для підготовки до практичних занять для студентів I курсу стоматологічного факультету (стоматологія)

 

I семестр

Назва теми
Методичні вказівки
Тести МЛІ “Крок 1”
1 Анатомія як наука. Поняття про анатомiчну термiнологiю.
2 Осі та площини в анатомії. Структура скелета
3 Загальна будова хребця. Особливості будови шийних, грудних, поперекових хребців.
4 Крижова і куприкова кістки. Ребра. Груднина
5 Кістки мозкового черепа (лобова, тім’яна, потилична, решітчаста кістки)
6 Кістки мозкового черепа (клиноподібна, скронева кістки)
7 Кістки лицевого черепа
8 Череп в цілому. Склепіння. Зовнішня і внутрішня основа черепа
9 Очна ямка. Кісткова основа порожнини носу. Тверде піднебіння
10 Крилоподібно-піднебінна, скронева і підскронева ямки
11 Загальна артрологія. З’єднання кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб
12 З’єднання хребців. З’єднання хребтового стовпа з черепом. З’єднання ребер і груднини
13 Будова кісток верхньої кінцівки. З’єднання кісток верхньої кінцівки. Будова кісток нижньої кінцівки. З’єднання кісток нижньої кінцівки
14 Практичні навички з остеосиндесмології
15 Загальна міологія. М’язи та фасції голови
16 М’язи та фасції шиї. Топографія шиї
17 М’язи та фасції спини, грудей, живота. Діафрагма
18 М’язи живота. Біла лінія живота, пахвинний канал, піхва прямого м’язу живота. Ділянки передньої стінки живота
19 М’язи та фасції верхньої кінцівки. Топографія м’язів верхньої кінцівки
20 М’язи та фасції нижньої кінцівки. Топографія м’язів нижньої кінцівки
21 Практичні навички з міології
22 Підсумкове заняття з міології
23 Органи травлення. Структура травної трубки. Будова порожнини роту, губ, щік. М’яке піднебіння, зів. Аномалії розвитку ротової порожнини
24 Язик. Слинні залози: топографія, будова, вивідні протоки
25 Зуби, їх будова, характеристика та відмінності верхніх та нижніх зубів, групи зубів. Формули зубів. Поняття про оклюзію та артикуляцію. Альвеолярна дуга. Антимери. Прикуси
26 Поняття про періодонт. Контрфорси. Аномалії розвитку зубів. Особливості тканин зуба. Зубо-альвеолярні з’єднання, характеристика парадонту. Ознаки коронки зубів. Зубо-щелепний сегмент
27 Глотка: топографія, будова. Мигдалики. Стравохід: топографія, будова
28 Шлунок: топографія, будова. Тонка та товста кишки: топографія, будова
29 Печінка та підшлункова залози, їх топографія, будова
30 Очеревина: будова, топографія
31 Загальна будова дихальної системи. Анатомія носової порожнини. Приносові пазухи
32 Анатомія гортані, трахеї та бронхів
33 Анатомія легень. Бронхове та коміркове дерево, їх структура
34 Плевра. Будова, топографія, закутки плевральної порожнини. Середостіння
35 Загальна будова сечової системи. Анатомія нирок. Будова нефрона
36 Анатомія сечоводів, сечового міхура, сечівника
37 Анатомія чоловічих статевих органів
38 Анатомія жіночих статевих органів. Промежина
39 Практичні навички зі спланхнології
40 Підсумкове заняття зі спланхнології

 

II семестр

Назва теми
Методичні вказівки
Тести МЛІ “Крок 1”
41 Загальна будова нервової системи. Будова спинного мозку: топографія сірої та білої речовини, сегмент спинного мозку
42 Головний мозок, відділи головного мозку. Анатомія довгастого мозку
43 Задній мозок. Міст, мозочок, їх частини, зовнішня і внутрішня будова, функції
44 IV шлуночок: стінки, сполучення. Ромбоподібна ямка
45 Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку
46 Анатомія середнього мозку, зовнішня і внутрішня будова
47 Анатомія проміжного мозку. ІІІ шлуночок. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Ворітна система гіпофіза
48 Кінцевий мозок, рельєф плаща, локалізація функцій в корі півкуль головного мозку
49 Кінцевий мозок, базальні ядра. Стріопалідарна система. Топографія білої речовини. Нюховий мозок. I пара черепних нервів
50 Бокові шлуночки, стінки, сполучення
51 Провідні шляхи ЦНС, класифікація. Чутливі провідні шляхи нервової системи
52 Рухові провідні шляхи нервової системи
53 Оболонки головного та спинного мозку. Синуси твердої мозкової оболонки. Шляхи циркуляції спинно-мозкової рідини
54 Ретикулярна формація та лімбічна система
55 Практичні навички по центральній нервовій системі
56 Підсумковий модульний контроль по центральній нервовій системі
57 Орган зору. Будова очного яблука. Механізм акомодації, зіничний рефлекс
58 Орган зору. Допоміжний апарат. М’язи очного яблука
59 II пара черепних нервів. Провідні шляхи зорового аналізатора
60 III, IV, VI пари черепних нервів
61 Присінково-завитковий орган. Анатомія зовнішнього та середнього вуха
62 Анатомія внутрішнього вуха. VIII пара черепних нерів. Провідні шляхи слухового та вестибулярного аналізаторів
63 Х пара черепних нервів
64 XI та ХІІ пари черепних нервів
65 V пара черепних нервів (1-е заняття)
66 V пара черепних нервів (2-е заняття)
67 VII пара черепних нервів
68 IX пара черепних нервів
69 Практичні навички по ЦНС і органам чуття та черепним нервам
70 Підсумковий модульний контроль по ЦНС і органам чуття та черепним нервам
71 Анатомія серця: зовнішня будова, камери серця, клапанний апарат, провідна система серця. Будова стінки серця
72 Кровопостачання та іннервація серця. Топографія серця
73 Аорта: частини, топографія. Дуга аорти. Сонні артерії. Загальна сонна артерія
74 Зовнішня сонна артерія. Топографія, гілки, ділянки кровопостачання
75 Внутрішня сонна артерія. Топографія, гілки, ділянки кровопостачання
76 Підключична артерія. Кровопостачання головного мозку. Вілізієве коло
77 Пахвова артерія. Топографія. Гілки та ділянки кровопостачання
78 Артерії, вени та лімфатичні судини верхньої кінцівки
79 Грудна аорта: топографія, класифікація гілок, ділянки кровопостачання
80 Черевна частина аорти топографія. Класифікація гілок. Парні та непарні гілки черевної аорти
81 Артерії стінок та органів тазу
82 Артерії нижньої кінцівки
83 Система верхньої порожнистої вени
84 Вени голови та шиї, емісарні вени, шляхи розповсюдження інфекції
85 Система нижньої порожнистої та ворітної вен, їх утворення, топографія, притоки
86 Порто-кавальні та кава-кавальні анастомози, їх клінічне значення. Кровообіг плоду
87 Загальний огляд лімфатичної системи. Лімфатичні судини і вузли голови та шиї, тулуба, кінцівок
88 Органи імунної системи
89 Практичні навички із серцево-судинної системи
90 Підсумковий модульний контроль із серцево-судинної системи
91 Утворення спинномозкових нервів. Передні та задні гілки, відмінності між ними. Шийне сплетення
92 Плечове сплетення. Утворення, топографія. Короткі та довгі гілки
93 Міжреброві нерви
94 Поперекове сплетення. Гілки та ділянки інервації
95 Крижове сплетення. Короткі гілки, ділянки інервації
96 Крижове сплетення. Довгі гілки, ділянки інервації
97 Вегетативна нервова система. Функціональна анатомія симпатичного відділу ВНС
98 Функціональна анатомія парасимпатичної система
99 Функціональна анатомія ендокринної системи
100 Функціональна анатомія ендокринної системи