Оголошення!

Оголошення!

ПЕРЕСКЛАДАННЯ МОДУЛІВ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ:

– з 13.05 по 24.05 згідно розкладу занять

Тихолаз Віталій