Оголошення

Оголошення

До відома студентів І курсу!

Відповідно до наказу по ВНМУ ім. М.І. Пирогова №3 від 26.01.2021 року з 1 лютого 2021 року навчання студентів на кафедрі анатомії людини буде здійснюватися починаючи з першого тижня розкладу за комбінованою (аудиторно-дистанційною) формою навчання.


Аудиторні та дистанційні заняття для студентів будуть чергуватися між собою. А-підгрупи розпочинають з аудиторних занять на кафедрі, а Б-підгрупи з дистанційних занять в командах Microsoft Teams.

Attention to  the first-year students!

According to the order on VNMU M.I. Pirogov №3 from 26.01.2021of  February 1, 2021 students begin studying at the Department of Human Anatomy from the first week of the schedule by combined (auditory-remote) form of studying.

Auditory and remote studying for students alternate: A-subgroups start with auditory classes at the department, and B-subgroups with remote studying in Microsoft Teams.

Тихолаз Віталій