Кафедра анатомії людини
ВНМУ ім. М.І. Пирогова
вулиця Пирогова, 56, Вінниця, Вінницька область, 21018
anatomy.vnmu.edu.ua
тел. (0432) 55-37-46