Вас вітає Кафедра анатомії людини

ВНМУ імені М.І. Пирогова

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 1 курсу медичних факультетів № 1-2 на перший семестр 2017-2018 навчального року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичних факультетів № 1-2 на третій семестр 2017-2018 навчального року

Calendar-Theme Plan of Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Medical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester I

Calendar-Theme Plan of Practical Lessons and Lectures for 2-st Year Foreign Students of the Medical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester III

CALENDAR-THEME PLAN for 1-st Year Foreign Students of the Medical Faculty Human Anatomy Department 2017-2018, Semester II

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 1 курсу медичного факультету №2 ("медична психологія") на перший семестр 2017-2018 навчального року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичного факультету № 2 ("медична психологія") на третій семестр 2017-2018 навчального року

КРОК 1(УКР). Бази 2006 - 2013

КРОК 1(УКР). База 2014

КРОК 1(УКР)

КРОК 1(АНГЛ)

КРОК 1(РУС)

МАТЕРІАЛИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ для підготовки до МЛІ «Крок 1». Опорно-руховий апарат

МАТЕРІАЛИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ для підготовки до МЛІ «Крок 1». Периферична нервова система. Серцево-судинна система.

Перечень вопросов к экзамену

Перелік питань до іспиту

Topic_99

Тема №25-26. англ. тести

Тема №27-28. англ. тести

Тема 29-30. англ. тести

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 1 курсу стоматологічного факультету на перший семестр 2017-2018 навчального року

Calendar-Theme Plan of the Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Pharmaceutical Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester I

Calendar-Theme Plan of the Practical Lessons and Lectures for 1-st Year Foreign Students of the Stomatological Faculty Human Anatomy Department 2017 – 2018, Semester I

МАТЕРІАЛИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ для підготовки до МЛІ «Крок 1»

Орієнтовний перелік питань до модуля №1 для студентів стоматологічного факультету

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з анатомії людини для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету на перший семестр 2017-2018 навчального року

Тести по остеології

Тести по спланхнології

Тести по ЦНС

Тести по серцево-судинній системі