Матеріали для підготовки до практичних занять для студентів I-II курсу медичного факультету №2 (медична психологія)

I семестр

Назва теми
Методичні вказівки
Тести МЛІ “Крок 1”
1 Анатомія, як наука. Осі та площини в анатомії. Кістка, як орган. Будова кісток. Структура скелета Завантажити
2 Анатомічна номенклатура. Загальна будова хребця
3 Особливості будови шийних, грудних та поперекових хребців Завантажити
4 Крижова і куприкова кістки. Ребра. Груднина
5 Лобова, тім’яна та потилична кістки Завантажи ти
6 Клиноподібна і решітчаста кістки
7 Скронева кістка. Канали скроневої кістки Завантажити
8 Кістки лицевого відділу черепа
9 Склепіння. Зовнішня і внутрішня основа черепа Завантажити
10 Крилоподібно-піднебінна, скронева і підскронева ямки. Очна ямка. Кісткова основа порожнини носу. Тверде піднебіння
11 Практичні навички з розділу “Остеологія”
12 Підсумкове заняття з остеології
13 Загальна артрологія. Класифікація і будова суглобів. Череп новонародженого. З’єднання кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб Завантажити
14 З’єднання хребців. Хребтовий стовп в цілому. З’єднання хребтового стовпа з черепом. З’єднання ребер і груднини. Грудна клітка в цілому
15 Будова кісток верхньої кінцівки Завантажити
16 З’єднання кісток верхньої кінцівки
17 Будова кісток нижньої кінцівки. З’єднання кісток тазу. Таз в цілому, статеві відмінності тазу Завантажити
18 З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки. Суглоби стопи. Склепіння стопи
19 Практичні навички з розділу “Артрологія”
20 Підсумкове заняття з артрології
21 М’язи і фасції спини та грудей. Діафрагма Завантажити
22 М’язи і фасції живота. Піхва прямого м’яза живота. Пахвинний канал. Біла лінія живота. Ділянки передньої стінки живота
23 М’язи і фасції голови Завантажити
24 М’язи і фасції шиї. Топографія шиї
25 М’язи верхньої кінцівки Завантажити
26 Фасції та топографія м’язів верхньої кінцівки
27 М’язи нижньої кінцівки Завантажити
28 Фасції та топографія м’язів нижньої кінцівки
29 Практичні навички з розділу “Міологія”
30 Підсумкове заняття з міології

 

II семестр

Назва теми
Методичні вказівки
Тести МЛІ “Крок 1”
31 Органи травлення. Принципи структури травної трубки. Будова порожнини роту, губ, щік. М’яке піднебіння, зів Завантажити
32 Зуби: класифікація, будова. Язик. Слинні залози: топографія, будова, вивідні протоки
33 Глотка: топографія, будова. Мигдалики. Стравохід: топографія, будова Завантажити
34 Шлунок: топографія, будова. Тонка та товста кишки: топографія, будова, відмінності
35 Анатомія печінки та підшлункової залози Завантажити
36 Очеревина: будова, топографія, функції, клінічне значення
37 Загальна будова дихальної системи. Анатомія носової порожнини. Приносові пазухи Завантажити
38 Анатомія гортані
39 Анатомія легень. Коміркове дерево: структура Завантажити
40 Анатомія трахеї та бронхів. Бронхове дерево: структура. Сегментарна будова легень. Топографія легень
41 Плевра: будова, топографія, функції, клінічне значення Завантажити
42 Середостіння: принцип поділу. Органи верхнього, переднього, середнього та заднього середостінь
43 Загальна будова сечової системи. Будова нирки. Будова нефрона.Топографія нирок. Фіксуючий апарат нирки Завантажити
44 Анатомія сечоводів, сечового міхура, сечівника
45 Анатомія чоловічих статевих органів
46 Анатомія жіночих статевих органів. Анатомія промежини
47 Анатомія органів імунної системи Завантажити
48 Анатомія органів ендокринної системи. Анатомія молочної залози
49 Практичні навички зі сплянхнології
50 Змістовий модульний контроль зі спланхнології
51 Структура ЦНС. Анатомія спинного мозку спинного мозку. Відділи мозку Завантажити
52 Анатомія довгастого мозку
53 Анатомія заднього мозку: міст, мозочок Завантажити
54 IV шлуночок, ромбоподібна ямка. Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку
55 Анатомія середнього мозку Завантажити
56 Анатомія проміжного мозку. Гіпоталамо-гіпофізарна система
57 Анатомія кінцевого мозку. Рельєф плаща, локалізація функцій в корі півкуль великого Топографія білої речовини півкуль великого мозку мозку. Нюховий мозок
І пара черепних нервів. Базальні ядра півкуль. Бічні шлуночки
59 Чутливі провідні шляхи Завантажити
60 Рухові провідні шляхи. Оболони спинного та головного мозку. Утворення та шляхи циркуляції спинномозкової рідини
61 Практичні навички з ЦНС
62 Змістовий модульний контроль з ЦНС
63 Орган зору: будова очного яблука Завантажити
64 Допоміжний апарат органу зору
65 Провідні шляхи зорового аналізатора (ІІ пара) Завантажити
66 III, IV, VI пари черепних нервів
67 Присінково-завитковий орган: анатомія зовнішнього вуха Завантажити
68 Присінково-завитковий орган: анатомія середнього вуха
69 Присінково-завитковий орган: анатомія внутрішнього вуха Завантажити
70 Провідні шляхи органу слуху та рівноваги (VIII пара)
71 Утворення черепних нервів: загальна характеристика. XI, ХII пари черепних нервів
72 X пара черепних нервів.
73 V пара черепних нервів (1 заняття) Завантажити
74 V пара черепних нервів (2 заняття)
75 VII пара черепних нервів Завантажити
76 ІХ пара черепних нервів
77 Практичні навички з органів чуття та черепних нервів
78 Змістовний модульний контроль з органів чуття та черепних нервів

 

III семестр

Назва теми
Методичні вказівки
Тести МЛІ “Крок 1”
79 Середостіння. Принцип поділу. Органи верхнього, переднього, середнього та нижнього середостінь. Велике і мале коло кровообігу. Анатомія серця: топографія серця. Анатомія камер серця. Клапанний апарат. Місця вислуховування клапанів Завантажити
80 Будова стінки серця, перикард. Провідна система серця. Кровопостачання та іннервація серця. Типи кровопостачання серця
81 Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна сонна артерія. Зовнішня сонна артерія, типи гілок, ділянки кровопостачання Завантажити
82 Відділи верхньої щелепної артерії, ділянки кровопостачання. Внутрішня сонна артерія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання. Кровопостачання головного мозку. Велізієве коло
83 Підключична артерія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання. Пахвова артерія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання Завантажити
84 Судини вільної верхньої кінцівки, гілки, ділянки кровопостачання
85 Аорта, топографія, її частини. Грудна частина аорти. Гілки, ділянки кровопостачання Завантажити
86 Черевна частина аорти. Непарні та парні гілки, ділянки кровопостачання
87 Зовнішня та внутрішня клубові артерії. Гілки, ділянки кровопостачання
88 Судини нижньої кінцівки, гілки, ділянки кровопостачання
89 Система верхньої порожнистої вени. Відтік крові від тулуба Завантажити
90 Система нижньої порожнистої вени. Система ворітної вени
91 Внутрішньо-системні та міжсистемні венозні анастомози Завантажити
92 Особливості кровообігу плода
93 Загальна будова лімфатичної системи. Лімфатичні вузли і судини голови та шиї Завантажити
94 Лімфатичні вузли і судини тулуба. Лімфатичні вузли і судини кінцівок
95 Практичні навички з серцево-судинної системи
96 Підсумковий модульний контроль з серцево-судинної системи
97 Спинномозкові нерви. Шийне сплетення. Топографія, гілки, ділянки іннервації Завантажити
98 Плечове сплетення. Короткі та довгі гілки. Топографія, ділянки іннервації
99 Грудні нерви. Особливості утворення, ділянки іннервації. Поперекове сплетення. Топографія, гілки, ділянки іннервації Завантажити
100 Крижове сплетення. Довгі і короткі гілки, ділянки іннервації
101 Вегетативна нервова система. Симпатичний відділ Завантажити
102 Вегетативна нервова система. Парасимпатичний відділ
103 Практичні навички з периферичної нервової системи
104 Підсумковий модульний контроль з периферичної нервової системи